3. עת-מול עיתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל

This journal is published with the following rules:

The planning would look like this: